Na našej stránke nájdete zoznam profesií zo všetkých oblastí, či už potrebujete elektrikára, murára, tesára, inštalatéra, alebo učtovníka až po umelecky zamerané profesie. Od voľných, remeselných, až po viazané živnosti.

Živnostníci
Samostatne zárobkovo činná osoba - podnikateľ, ktorý podniká ako fyzická osoba – teda vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Spoločnosti s ručením obmedzeným
je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. S.r.o. je spoločnosťou, ktorá je podnikateľským subjektom typickým pre nižšie alebo stredne náročné kapitálové podnikanie.

Stručná charakteristika

- tú vidíte pri každej firme, dozviete sa
čomu sa venuje, čo ponúka, kde
všade na Slovensku pôsobí a priamy
kontakt na ňu.
domov / o nás / zoznam / podmienky / kontakt
Copyright © All rights reserved.